NS-CENTRUM – Infrastruktura IT

NS-CENTRUM to modułowy system zarządzania zasobami informatycznymi w sieci komputerowej oferujący między innymi moduły graficznej ewidencji sprzętu komputerowego, zdalnej kontroli nad stacjami roboczymi, audytu legalności oprogramowania oraz zarządzaniem logiczną siecią komputerów w firmie.

 • Graficzna prezentacja infrastruktury IT (rzeczywiste fizyczne umiejscowienie elementów IT w firmie)
  W systemie NS-CENTRUM istnieje możliwość graficznego rozplanowania elementów infrastruktury IT , zgodnie z faktycznym (fizycznym) stanem. Poprzez specjalny tryb projektowania można nanieść ściany w budynku , a następnie na takim szkicu umieścić elementy IT ( gniazda sieciowe, koncentratory, serwery, drukarki ….) . Tak stworzone widoki mogą być utworzone w kilku skalach . Wybrane elementy IT mogą być grupowane i nadane im priorytety widoczności dla różnych skal. Najeżdżając myszką na odpowiedni element można bezpośrednio otrzymać szczegółową informację o nim.
  Przykładowo w przypadku elementu typu komputer , można otrzymać informację – czy jest aktywny, jaki posiada system operacyjny, kto jest jego użytkownikiem, Można jednocześnie uruchomić zdalnie wybraną funkcję programu NS-Łącznik , który np. zwróci widok aktualnego ekranu tego komputera lub uruchomić funkcję odpowiedzialną za sprawdzenie zainstalowanego oprogramowania na tym komputerze, aby wykorzystać to do sprawdzenia legalności oprogramowania.
  Można również przesłać bezpośrednio na pulpit tego komputera dowolny komunikat. Wszystkie typy elementów posiadają różne ikony, które je reprezentują , ponadto w ramach typów istnieją podtypy aby wyróżnić np. wśród komputerów laptopy, desktopy, palmtopy itp . Dla różnych skal istnieją różne grupy ikon ( aby była zachowana dobra czytelność widoków). Obecnie w programie obsługiwane są skale 1:10, 1:20, 1:25, 1:50, 1:100, 1:200 . Poszczególne piętra budynku można nanosić na inne logiczne widoki. Jednocześnie można mieć otwartych 9 okien widoków , co pozwala na doskonałą jednoczesną kontrolę ogromnej części sieci komputerowej (on-line)Okna widokówRys1. Przykładowe ekrany widoków – u góry w skali 1:50 , pod nim w skali 1:25rozna_skalaPrezentacja -> Zmiana skali widoku
 • zarządzanie bazą danych konfiguracji sprzętowej elementów infrastruktury (PC, serwery, macierze dyskowe …)Każdy element użyty w systemie posiada:
  • nazwę /wymagana/
  • numer inwentarzowy /nie wymagany/
  • numer seryjny /nie wymagany/
  • katalog /wymagany/ (np. komputer, drukarka, monitor, gniazdo ….)
  • typ /wymagany/ (w ramach katalogu np. drukarka -> atramentowa, igłowa, laserowa, termiczna, ploter …)
  • model /wymagany/ (w ramach katalogu i typu np. dla katalogu drukarki i typu atramentowa -> CJ Z52 (Lexmark), DeskJet 950C (HP))
  • flagi : widoczny, planowany, aktywny /wymagane/
  • osoby odpowiedzialne i użytkujące dany element /nie wymagane/
  • adres IP, MAC, nazwa sieciowa , domena /wymagane dla elementów sieciowych/ ( w celu uruchamiania programu NS-ŁĄCZNIK)
  • oprogramowanie /wymagane dla wykonania audytu legalności oprogramowania/ ( w celu sprawdzenia stanu faktycznego oprogramowania z bazą programów)

  zestawy_elementy100

  Rys 2. Przykładowy zestaw elementów – KOMPUTER z elementami Karta sieciowa, Karta grafiki , Dysk Twardy itd.

  Podczas edycji elementów dostępnych jest szereg funkcji użytkowych :

  • Kopiowanie pojedynczego elementu i zestawu elementów do schowka programowego
  • Podgląd schowka programowego (pokazana jest pełna informacja o obiekcie jaki jest w schowku)
  • Grupowe kopiowanie elementów i zestawów elementów ( Z okna Element 1 -> Element 2 )
  • Wklejenie elementu lub zestawu elementów ze schowka w odpowiednie miejsce na drzewie zestawu.
  • Przenoszenie elementów między zestawami (działanie na faktycznych elementach i zestawach , a nie na kopiach)
  • Łączenie elementów w zestawy , lub zestawy w większe (np. klaster komputerów)
  • Przemieszanie i zamiana elementów i zestawów między oknami
  • Wyszukiwanie elementów w całej bazie elementów i zestawów w celu edycji

  Wszystkie funkcje łączenia, przemieszczania, kopiowania używają intuicyjnej metody drag&drop.

  zestawy_elementy_kopiowanie

  Rys 3. Przykładowy proces kopiowania zestawu elementów. Kopia zestawu w oknie ELEMENT II została utworzona poprzez
  grupowe kopiowanie z okna ELEMENT I .

  Poniżej proces :
  1.Kopiowania do schowka elementu Dyskietka z okna ELEMENT I
  2. Wklejenie ze schowka do zestawu z okna ELEMENT II elementu Dyskietka

  <kopy_element

  Prezentacja -> Przykładowa edycja 2 zestawów komputerów.

 • zarządzanie bazą danych konfiguracji sieci (adresy MAC, IP) Rys 4. Elementy opisujące urządzenie sieciowe
 • zdalne tworzenie bazy danych zainstalowanego oprogramowania. Każdy element z oprogramowaniem powinien posiadać dołączany zbiór informacji o występującym oprogramowaniu .
  aplikacje_na_komputerzeJest to baza wzorcowa oprogramowania.Rys 5. Oprogramowanie na wybranym elemencie
 • zarządzanie oprogramowaniem i licencjami. W wyniku analizy oprogramowania ( z bazy programów) i licencji ( z bazy licencji ), na bieżąco można obejrzeć :
  • użycie licencji (ilość wolnych licencji)
  • na jakich stanowiskach są one wykorzystane
  • do jakich programów są przypisane
  • istnieje możliwość przejścia do zarządzania licencjami i oprogramowaniem

  analiza_licencji

  baza licencji

  W systemie istnieje baza licencji , uzupełniana w przypadku zakupu nowych licencji, wygaśnięcia licencji, zmiany licencji .
  Każda licencja ma określony TYP : PROGRAM (typowa licencja do programu), SYSTEM (licencja do kilku programów), FREEWARE itp …
  System kontroluje przypisanie licencji do ilości stanowisk – nie blokuje takich implementacji, jednak wyraźnie o tym informuje , oraz pozwala to raportować.
  LICENCJE

  baza programów

  W systemie funkcjonuje baza programów , wraz z dokładnym ich opisaniem , w celu stworzenia bazy wzorcowej oprogramowania.
  W przypadku uruchamiania audytu legalności oprogramowania , jest to warunek niezbędny do sprawdzenia istniejacego faktycznie w danej chwili oprogramowania na
  stacjach roboczych i serwerach , oraz ich porównania z bazą wzorcową.
  baza_programow

  baza programów – identyfikacja plików
  baza_programow_identyf

  baza programów – identyfikacja plików – szczegóły

  baza_programow_identyf2

 • zdalne uruchamianie skanerów sprzętu i oprogramowania w celu aktualizacji bazy i kontroli legalności oprogramowaniaSystem NS-CENTRUM to przede wszystkim zdalne uruchamianie skanera (NS-ŁĄCZNIK) w celu otrzymania informacji o oprogramowaniu.
  Wyniki są na bieżąco analizowane, następuje porównanie z bazą wzorcową. Prezentacja->Uruchomienie skanera (NS-ŁĄCZNIK) na zdalnym komputerze
 • szeroka możliwość raportowania bazy danych i wydruki stanowiskowe
 • Katalogowanie grup elementów sprzętu komputerowego z podziałem na katalogi, typy i modele. System umożliwia także tworzenie własnych kategorii sprzętu oraz definicji przez użytkownika kategorii właściwości opisujących sprzęt.
 • Możliwość wyboru i zmiany skali prezentacji, pokazywanie lub ukrywanie poszczególnych elementów i grup sprzętu komputerowego.
 • Jednoczesne przeglądanie wielu widoków w trybie wielookienkowym.
 • Możliwość znaczenia sprzętu będącego w naprawie oraz ewidencji planowanego dopiero w przyszłości. Wspomaga to planowanie rozwoju infrastruktury informatycznej.
 • Wyszukiwanie sprzętu komputerowego według rozbudowanych warunków wyszukiwania z jednoczesnym pokazaniem na prezentacji graficznej.W systemie istnieje zaimplementowany zaawansowany sposób wyszukiwania dowolnych elementów z bazy danych , a następnie załadowanie widoku na którym
  wybrany element się znajduje.wyszukiwanie elementuPrezentacja-> Wyszukiwania elementu z bazy, a następnie załadowania okna widoku podstawowego dla tego elementu i scrollowanie widoku , aby centralnym elementem był wybrany element.
 • Możliwość parametryzacji okien widoków do indywidualnych potrzeb użytkowników.parametry widoków
 • Definiowanie innych schematów widoków, niezwiązanych z fizycznym rozmieszczeniem sprzętu, np. komputerów należących do danej podsieci, tylko serwerów itp.
 • Projektowanie schematycznego planu budynku oraz rozkładu wyposażenia.
 • Wydruk części lub całości widoku na drukarce graficznej.
 • Parametryzowanie wyglądu i obsługi aplikacji wg indywidualnych preferencji.Ustawienia użytkownikaParametry programuprzykłady parametrówparametry sieciPrezentacja-> Przykład parametrów wyszukiwania sieci
 • Testowanie połączenia sieciowego z danym komputerem.
 • Komunikacja z programem NS-ŁĄCZNIK instalowanym na zdalnych komputerach, umożliwiająca kontrolę zainstalowanego oprogramowania, uruchomionych procesów, zalogowanego użytkownika i wiele innych.Pracując w systemie NS-CENTRUM, można wybierając z widoku , dany komputer bardzo szybko uruchomić wiele dostępnych funkcjiWybrane funkcje łącznikaPrezentacja-> Wybrane funkcje skanera (NS-ŁĄCZNIK)
 • Generowanie bezpośrednio z programu NS-CENTRUM, programu instalacyjnego ŁĄCZNIKA z możliwością konfiguracji interfejsu i funkcjonalności zdalnego programu.Generowanie łącznika
 • Kontrola legalności zainstalowanego oprogramowania na zdalnym komputerze, polegająca na porównaniu listy zainstalowanych plików z bazą programów systemu NS-CENTRUM.Analiza programów
 • Kartoteka odpowiedzialności personalnej za Zestawy Elementów Komputerowych z historią odpowiedzialności .
 • Kartoteka modeli elementów komputerowych skatalogowanych wg indywidualnych potrzeb klienta.grupy modelimodele kart grafikimodele drukarek
 • Zaawansowane warunki wyszukiwania dostosowane do specyficznego obiektu informacji ( np . przeszukiwanie modeli drukarek)wyszukaj drukarki ...
 • Kartoteka osób obsługujących komputery (użytkownicy , administratorzy, osoby odpowiedzialne)
 • Możliwość dostosowania prezentacji informacji do indywidualnych potrzeb klienta ( generator prezentacji ).Prezentacja informacjiPrezentacja->Pokaz prezentacji /Elementy-występowanie/ z przejściem na podgląd konktretnego komputera
 • Wydruki zestawień i list wg indywidualnych potrzeb klienta (generator wydruków)
 • Wykonywanie kopii bazy (backup) z programu.
 • możliwość współpracy oprogramowania z wieloma wydajnymi serwerami baz danych (SQLSerwer, Informix …)CennikW sprawie cennika prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.
  DemoW celu uzyskania wersji demo prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.