NS-Wystawy – System obsługi wystaw i związku kynologicznego

NS-Wystawy – System obsługi wystaw i związku kynologicznego

System NS-Wystawy został zaprojektowany z myślą o kompleksowej obsłudze wystaw, oraz działalności związków kynologicznych. Dostrzegając problemy związane z zarządzaniem i działalnością związków kynologicznych, oraz nadzorem nad przeprowadzeniem dużych wystaw psów, opracowaliśmy program, który pozwala na znaczne usprawnienie obsługi klienta w związku, oraz doskonale wspiera organizację wystawy.

NS-WYSTAWY to przede wszystkim:
  • prowadzenie rejestrów oddziałowych psów, metryk;
  • zarządzanie przepływem formularzy internetowych zgłoszeń na wystawy;
  • natychmiastowy wgląd do wszystkich dokumentów związanych z działalnością związku;
  • wsparcie w utrzymaniu dobrych relacji z klientami związku;
  • przygotowanie kompleksowej dokumentacji i eksportu danych niezbędnych do wydania katalogu wystawowego;
  • zachowanie tajności danych oraz praca osób zgodnie z przydzielonymi kompetencjami i uprawnieniami;

System podzielony jest na:

– część internetową – obsługującą bazę danych wystaw, zgłoszeń, potwierdzeń .
– część związkową – obsługującą bazę działającą w związku z funkcjami do codziennej obsługi zadań Związkowych, oraz przygotowania wystawy i katalogów wystawowych.

Ogólny schemat przepływu danych systemu