Audyt informatyczny

  • Wersja – Small Audit

         1. Wykonanie inwentaryzacji sprzętu

         2. Inwentaryzacja oprogramowania za pomocą programu NS-CENTRUM , oraz agenta

             NS-ŁĄCZNIK.

         3. Analiza oprogramowania i sprzętu wraz z wydrukami z programu NS-CENTRUM

         4. Wydruk stanowiskowy dla każdego komputera PC o stanie sprzętu i oprogramowania, na

             określony dzień inwentaryzacji

         5. Stworzenie bazy danych sprzętu i oprogramowania (baza dostępna firmie audytującej), w

             celu późniejszego porównania przyrostowego w dalszych audytach

         6. Propozycja rozwiązania problemów legalności oprogramowania

  • Wersja – Large Audit

         1. Wykonanie inwentaryzacji sprzętu

         2. Inwentaryzacja oprogramowania za pomocą programu NS-CENTRUM , oraz agenta

             NS-ŁĄCZNIK.

         3. Analiza oprogramowania i sprzętu wraz z wydrukami z programu NS-CENTRUM

         4. Wydruk stanowiskowy dla każdego komputera PC o stanie sprzętu i oprogramowania, na

             określony dzień inwentaryzacji

         5. Stworzenie bazy danych sprzętu i oprogramowania (baza dostępna klientowi), w celu

             późniejszego porównania przyrostowego w dalszych audytach

         6. Propozycja rozwiązania problemów legalności oprogramowania

         7. Program NS-CENTRUM i NS-ŁĄCZNIK (pełne wersje 60-dniowe) w celu generowania wydruków

             i przeprowadzania kontroli oprogramowania – w dowolnym czasie.

         8. Propozycja najkorzystniejszego zakupu brakujących licencji oprogramowania.

         9. Analiza wykorzystania istniejącego oprogramowania.

  • Wersja – Large Audit Plus

         1. Wykonanie inwentaryzacji sprzętu

         2. Inwentaryzacja oprogramowania za pomocą programu NS-CENTRUM , oraz agenta

             NS-ŁĄCZNIK.

         3. Analiza oprogramowania i sprzętu wraz z wydrukami z programu NS-CENTRUM

         4. Wydruk stanowiskowy dla każdego komputera PC o stanie sprzętu i oprogramowania, na

             określony dzień inwentaryzacji

         5. Stworzenie bazy danych sprzętu i oprogramowania (baza dostępna klientowi), w celu

              późniejszego porównania przyrostowego w dalszych audytach

         6. Propozycja rozwiązania problemów legalności oprogramowania

         7. Program NS-CENTRUM i NS-ŁĄCZNIK (pełne wersje) w celu generowania wydruków i

             przeprowadzania kontroli oprogramowania – w dowolnym czasie.

         8. Propozycja najkorzystniejszego zakupu brakujących licencji oprogramowania.

         9. Analiza wykorzystania istniejącego oprogramowania.