Oprogramowanie na zlecenie

  • wykonanie projektów aplikacji i projektów baz danych
  • wykonanie aplikacji na zlecenie w języku Delphi, C#, Informix 4Gl
  • wykonanie aplikacji bazodanowych  na bazy typu Desktop lub serwery bazodanowe: MySQL, MS SQL Server, FireBird
  • wykonanie procedur bazodanowych w języku SPL